Mental hverdagstrivsel, til dig og familien


MENTAL HVERDAGSTRIVSEL

TIL DIG OG FAMILIEN


Vi kan ikke undgå 'bump' på livets vej - men vi kan tage bevidste valg om, hvordan vi vil håndtere disse 'bump'

Personlig udvikling 


Ingen går igennem livet uden smerte, det afgørende for din trivsel, er  hvordan du håndtere din livssmerte.

^ Kender du dine kropssignaler?

^ Er du bevidst om dine grænser?

^ Hvad er dine håb og drømme?

^ Skaber du det liv du ønsker?

....eller er der udfordringer, du skal arbejde med, så du kan skabe den livskvalitet og det livsindhold der er mest meningsfyldt for dig. 


Mange tror de skal klare det selv. Måske har det været en del af din opvækst og familiekultur eller du er måske blevet afvist af betydningsfulde voksne, når du som barn eller ung har forsøgt at bede om hjælp.

MEN det behøver ikke at være sådan.

Livssmerte og andre udfordrende episoder i livet, er et vilkår, ingen går igennem et liv uden smerte. Hvis du vil udvikle dig og forstå dine strategier og handlemuligheder, er det vigtigt at søge hjælp, støtte og inspiration. En at holde i hånden for en stund, imens du øver dig på nye skridt. 


Der kan være forskellige måder at komme i udvikling på. Du skal gøre dig overvejelser om hvad du gerne vil ændre eller forstå. Du skal gøre dig refleksioner om dine værdier og drømme. Du kan tænke over hvad du gerne vil kendes for og hvor du gerne vil være om 5 år.

Du bestemmer hvad der er vigtigt for dig!


For at coache og støtte dig benytter jeg mig af forskellige 'værktøjer' som f.eks; - trivselshul, - energibarometer, -PERMA, Styrkekort eller profiler, - sproget og dets muligheder, LEGO, tegninger, digte og musik. 

Livssmerte kan komme af mange livssituationer,  de har det til fælles, at de kan sætte dig ud af kurs, for en stund. Alle, også børn og unge mærker Livssmerte.


Livssmerte kan være sorgen efter at have mistet en kær, oplevet en skilsmisse, eller et andet tab eller traumatisk oplevelse. Det kan være tvivl, sygdom, fyring, konflikt, stress, depression og/eller pensionistlivet. 


Nogle af de punkter vi arbejder med når du kommer med en livssmerte er;

  • nye og gamle strategier
  • begrænsende adfærd og tanker
  • dine sanser som din hjælper
  • hvad der gør dig glad
  • affirmationer
  • mindfulness
  • struktur og behov
  • relationer og deres betydning

Skilsmisse er en livssmerte, som du og dine børn kan lære at håndtere og leve med  - hvis du vælger det


Børn og unge oplever ofte skilsmisse som sorgfuldt og smertefuldt. De skal forholde sig til ord og følelser som de ikke kender endnu. Børn og unge har ikke sproget til at forstå eller til at udtrykke sig. De kan ikke altid forklare hvordan de har det og følelserne kommer til udtryk på en måde de kender, f.eks.. som vrede og frustration. 


Ved samtaler og i forløb vil jeg sammen med dig og/eller dit barn eller ung, have fokus på de udfordringer I oplever, som svære i dagligdagen. Jeg er nysgerrige på at forstå adfærd. Vi kan sammen få øje, på der hvor du/I lykkedes og har succes. For selv om du syntes livet udfordre dig/jer, så indeholder det også stjernestunder og succeser.


Samarbejde, loyalitet og følelser er vigtigt, at have fokus på i og efter en skilsmisse. Også for nogen i mange år efter. Skilsmisse giver mulighed for ny start, men en ny start kan også være forbundet med smerte, sorg og vrede for en stund. En samarbejdsaftale kan være et godt redskab til at arbejde ud fra. I kan som forældre sammen få hjælp til at arbejde på et forbedret samarbejde, der vil gavne jeres barns trivsel. 


Se mere på: www.skilsmisseiboernehoejde.dk

unsplash