Arbejdspladsen

ARBEJDSPLADSEN

Ledersparring


Uddannelser og kurser er godt for den faglige udvikling og til gavn for virksomhedens vækst.

Til tider kan det dog være udfordrende at omsætte den teoretiske viden til meningsfulde handlinger i hverdagen. 

Nye faglige kompetencer kræver opmærksom personligt lederskab, men hvordan gør du? 

Jeg tilbyder sparring, coaching og udviklingsforløb til dig som leder.


TRIVSELSOPMÆRKSOMME TILTAG - EN INVISTERING I MENTAL SUNDHED.


Workshop, trivselsengagementer og temadage vil være med til at styrke fællesskabet.

Det vil være med at positivt og styrkebaseret fokus, der løfter jer og giver jeg nye måder at håndtere hverdagen og dens udfordringer, både individuelt og i fællesskab.


Et styrket robust fællesskab, vil stykre jeres fælles løsning eller forståelse af kerneopgaven, og de udfordringer der opleves i hverdagens opgaver.


En dag eller nogle timer med nærvær, humor, samvær og læring, kan give trivslen et løft og I vil få små hverdagstips til hverdagstrivsel.


Gode minder er det vi ser tilbage på med vores familie og venner, bl.a. når livet udfordre os. Gode minder og oplevelser er også brugbare på en arbejdsplads, så derfor er trivselsopmærksomme tiltag en sund invistering.


Vi tilrettelægger dagen sammen, så det passer til den udvikling i har brug for.MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL - KRÆVER FOKUS


Fokus på mental sundhed, trivsel og udvikling, skaber mulighed for mere kreativitet, overskud og motivation. Dette fokus kan være på individuelt niveau, eller som gruppe og teams.


At arbejde med de 24 karakterstyrker, individuelt som leder eller medarbejder, eller i grupper og teams, kan I øge bevistheden om trivsel og I kan styrke fællesskabet, udvikle et fælles sprog og løfte forståelsen for hinandens adfærd.

Gevinsten er øget arbejdsglæde, fleksibilitet, kreativitet, motivation og dermed mere trivsel og mental sundhed.


Styrkerne kan bruges ved ledersparring medarbejdersamtaler, teamudvikling, udviklingsarbejde og personaleudvikling.


Du kan som leder også bruge styrkerne til, at udvikle din lederstil og være nysgerrig på om du udnytter dit potentiale fuldt ud.


Fejring af succes

Pausekultur

Ansvar

Karakterstyrker

Fællesskab

Faglighed

Udvikling


unsplash