Skilsmisse og livssmerte

Skilsmisse og mistrivsel gør stadig ondt, selv om det er "almindeligt"

Skilsmisse er en livssmerte, som du og dine børn kan lære at leve med og håndtere - hvis du vælger det


Du og/eller dine børn får mulighed for at få forståelse for følelser, strategier og de nye livsvilkår, 


Børn og unge oplever ofte skilsmisse som sorgfuldt og smertefuldt. De skal forholde sig til ord og følelser som de ikke kender endnu. Hvilket betyder at for nogle børn har de ikke sprog for det de mærker. Det kan de lære at give udtryk for og få strategier til at håndtere. 


Vi vil have fokus på de udfordringer du/dine børn oplever, som svære i dagligdagen. Vi kan sammen få øje på der hvor du lykkedes og har succes. For selv om du syntes livet udfordre dig, så har du stjernestunder og succeser.


Samarbejde, loyalitet og følelser er vigtigt at have fokus på i og efter en skilsmisse. Også for nogen i mange år efter. SKilsmisse gir mulighed for ny start, men ny start kan være forbundet med smerte, sorg og vrede for en stund. 


Du er helt som du skal være og Du har retten til at skabe det liv, du syntes giver mening og energi. Du har valget.

MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL - KRÆVER FOKUS

 

Fokus på mental sundhed, trivsel og udvikling, skaber mulighed for mere kreativitet, overskud og motivation. Dette fokus kan være på individuelt niveau, eller som gruppe og teams. 


At arbejde med styrkerne, individuelt som leder eller medarbejder, eller i grupper og teams, kan øge bevistheden om trivsel og I  kan styrke fællesskabet, udvikle et fælles sprog og løfte forståelsen for hinandens adfærd. 


At arbejde med mål, kompetencer og karakterstyrker, øger teamets eller den enkelte medarbejders arbejdsglæde, fleksibilitet, kreativitet, motivation og dermed øge trivsel og mental sundhed. 

Styrkerne kan  bruges ved supervision, medarbejdersamtaler, udviklingsarbejde og personaleudvikling. 


Du kan som leder også bruge styrkerne til, at arbejde med din lederstil eller få kigget på om du er det rette sted, hvor er du på vej hen, og udnytter du dit potentiale fuldt ud. 

TRIVSELSOPMÆRKSOMME TILTAG - EN INVISTERING I MENTAL SUNDHED.


Workshop, trivselsengagementer og temadage vil være med til at styrke fællesskabet.

Det vil være med at positivt og styrkebaseret fokus, der løfter jer og gir jeg nye måder at håndtere hverdagen og dens udfordringer, både individuelt og i fællesskab. 


Et styrket robust fællesskab, vil stykre jeres fælles løsning eller forståelse af kerneopgaven, og de udfordringer der opleves i hverdagens opgaver. 


En dag, nogle timer med nærvær, humor, samvær og læring, kan give trivslen et løft og I vil få små hverdagstips til at bruge i hverdagens travlhed. 

Gode minder er det vi ser tilbage på med vores familie og venner, bl.a. når livet udfordre os. Disse minder er også brugbare på en arbejdsplads, så derfor er trivselsopmærksomme tiltag en sund invistering. 


Vi tilrettelægger dagen sammen, så det passer til den udvikling i har brug for.